Viện hỗ trợ bán lẻ AJIS

Đại diện
代表取締役社長 原田 光幸
Ngày thành lập
Ngày 1 tháng 4 năm 2016
Vốn chủ sỡ hữu.​​ ​
30.000 nghìn yên
Các dịch vụ đang cung cấp.​​ ​
Nghiên cứu và phát triển dịch vụ hỗ trợ bán lẻ
Địa chỉ văn phòng chính
4-544-4 Makuhari-cho, Hanamigawa-ku, Chiba 262-0032, Quận Chiba
Điện thoại
043-350-0888
Fax
043-350-0800