Triết lý quản lý nhóm

Triết lý quản lý Sứ mệnh Tầm nhìn Giá trị

Sứ mệnh Nhiệm vụ nhóm AJIS

Nhóm AJIS
Là một chuyên gia
Dịch vụ tốt nhất cho khách hàng của chúng tôi
Bằng cách cung cấp một chuỗi cửa hàng
Chúng tôi sẽ đóng góp cho sự phát triển và hiện thực hóa một xã hội thịnh vượng.

Cuối cùng, Tập đoàn AJIS có riêng mình
Tiếp tục phát triển công nghệ và mua lại nó
Tu luyện chuyên nghiệp,
Đến chuỗi cửa hàng châu Á
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Tầm nhìn AJIS

Từ một Công ty AJIS chuyên về Dịch vụ hàng tồn kho của Nhật Bản.
Đến Tập đoàn Hỗ trợ bán lẻ hàng đầu Châu Á "Tập đoàn AJIS".​

Giá trị AJIS Giá trị Tập đoàn và hướng dẫn hành động

Chân thành Liêm chính

Đối với khách hàng, nhân viên làm việc cùng nhau,
Thành thật mà nói

Tôn trọng cá nhân Tôn trọng cá nhân

Nhận biết và hiểu sự đa dạng của các cá nhân,
Đối xử với mỗi người với sự tôn trọng

Khách hàng Đặt khách hàng lên hàng đầu

Những gì khách hàng muốn
Theo đuổi / không rơi vào tự hài lòng /
Những gì khách hàng đang tìm kiếm
Khách hàng chưa nhận thấy,
Cũng bao gồm những điều có lợi cho khách hàng

Nguyên tắc trường Phương pháp thực hành

Tránh xa trang web / Cải cách cải tiến dựa trên ý tưởng của trang web /
Luôn luôn kiểm tra cảnh bằng mắt của bạn / không đoán
Suy nghĩ dựa trên sự thật (tư duy khoa học)

Thử thách Thử thách

Đừng hài lòng với tình hình hiện tại, hãy luôn hướng đến một mức độ cao và phạm sai lầm
Đừng ngại thử thách bản thân / học hỏi từ thất bại,
Lớn lên và thử thách lần nữa