Liên hệ chúng tôi

Xác nhận nội dung điều tra
Vui lòng kiểm tra thông tin đã nhập và nhấn nút gửi.

Đối với yêu cầu và tư vấn, xin vui lòng sử dụng mẫu này.
Tất cả các lĩnh vực là bắt buộc.

Name*
Company name*
Email*
Telephone number*
Country*
Inquiry content*

Xử lý thông tin cá nhân

(1) Tên doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH AJIS VIỆT NAM

(2) Tiếng lý thông tin cán hân
FUJIKAWA TAKASHI

(3) Mục đích sử dụng
Phản hồi nội dung được liên lạc

(4) Cung cấp thông tin cho bên thứ ba
Không cung cấp thông tin cá nhân đã thu thập được cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu theo pháp luật

(5) Tiếng ồn ào x ử lý thông tin cá n hân
Phạm vi từ tính đến àn bộ hay

(6) Tiết lộ và tin cá nhân và quan trọng
Theo yêu cầu, tài chính, văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa, văn hóa ) chỉ có một phần của họ khi bạn đang ở trong thế giới của họ.

(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà đối tượng không thể dễ dàng nhận biết
Chúng tôi sẽ thu thập một cách tự động các thông tin truy cập có được bằng việc sử dụng công nghệ cookie và web beacon


Vui lòng nhập số 5 ký tự được hiển thị.