Sử dụng các tác phẩm của Paralym Art "AJIS Award"
2019,01

Tôi tin rằng vai trò của một công ty hỗ trợ nghệ thuật paralym là mở rộng cơ hội hỗ trợ và vòng tròn những người ủng hộ với tư cách là thành viên của cấu trúc nghệ thuật paralym.
Những gì bạn có thể làm là AJIS.
Để tạo cơ hội cho nhiều người nhất có thể nhìn thấy tác phẩm của một nghệ sĩ và tạo cơ hội cho nghệ sĩ mở rộng sự nghiệp của họ.
Tăng số lượng các công ty và tổ chức hỗ trợ và tạo cơ hội cho nhiều người biết về các hoạt động nghệ thuật Paralym.

Thông qua ba tác phẩm sau đây được chọn là "Giải thưởng dành AJIS" tại Đại hội Thế giới Nghệ thuật Paralym 2018, tôi đang nghiên cứu những gì tôi có thể làm khi ở độ AJIS với một chút nỗ lực.

JOSE AUGUSTO DURAN NĂNG LƯỢNG [HẠNH PHÚC HẠNH PHÚC]

Kamijo Mika [Lễ hội mùa hè Wawashoi]

③Moririn [Lễ hội Olympic Tokyo]

Sử dụng trong Lịch bàn làm việc năm 2019

Giới thiệu các tác phẩm cho lịch để bàn cho doanh nghiệp 2019 cho khách hàng và giới thiệu nghệ thuật và nghệ sĩ Paralym.

 
Sử dụng trong Báo cáo tạm thời của nhà đầu tư thứ 42

Nó được sử dụng trên trang bìa của các báo cáo được chuẩn bị thường xuyên cho các nhà đầu tư và cũng được giới thiệu.

Triển lãm các tác phẩm tại AJIS Nhóm thứ 40 Liên hoan kỷ niệm

Tại sự kiện kỷ niệm được tổ chức vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, chúng tôi đã trưng bày "Hoạt động đóng góp xã hội" và trong số đó, có 3 tác phẩm đã được trưng bày. Chúng tôi đã xem xét các đối tác kinh doanh và khách của chúng tôi trên khắp đất nước, nhưng họ trông rất nhiệt tình, và sau đó một số người đã đưa ra yêu cầu quan tâm.

Chúng tôi dự định cài đặt ba tác phẩm của giải thưởng AJIS ở một nơi mà khách hàng của chúng tôi có thể nhìn thấy chúng trong tương lai.