AJIS Corporate Service Co., Ltd.

Đại diện
Chủ tịch và Giám đốc đại diện Hiroyuki Yamane
Ngày thành lập
Ngày 15 tháng 1 năm 2010
Vốn chủ sỡ hữu.​​ ​
10.000 nghìn yên
Số lượng nhân viên
38, bao gồm 29 người khuyết tật (kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2018)
* Công ty con đặc biệt
Các dịch vụ đang cung cấp.​​ ​
Mở rộng cơ hội việc làm cho người khuyết tật
Công việc hợp đồng như công việc văn phòng trong nhóm
Địa chỉ văn phòng chính
3-7727-1 Makuhari-cho, Hanamigawa-ku, Chiba 262-0032, Nhật Bản
Điện thoại
043-350-5110
Fax
043-350-5113