Phân phối kho hàng tồn kho

Lo lắng / vấn đề của khách hàng

Muốn thực hiện kiểm kê chính xác, muốn thực hiện kiểm kê công bằng, muốn giảm gánh nặng nhân viên do hàng tồn kho, muốn giảm sự hỗ trợ của trụ sở bằng hàng tồn kho, muốn hoàn thành hàng tồn kho trong thời gian giới hạn, v.v.

Nội dung dịch vụ

Tùy chỉnh "Kho hàng phân phối"

Sử dụng các đêm và ngày lễ không ảnh hưởng đến hoạt động của kho phân phối và hoàn thành công việc nhanh chóng và đáng tin cậy vào một thời điểm cố định. Ngoài việc tiến hành kiểm kê vật lý theo trạng thái và quy tắc quản lý của bạn, chúng tôi sẽ đề xuất một phương pháp kiểm kê sẽ giải quyết vấn đề của bạn. Nó cũng hỗ trợ quản lý vị trí đặc biệt cho kho phân phối và đối chiếu với hàng tồn kho lý thuyết. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn kết quả của hàng tồn kho ở định dạng mong muốn tại chỗ sau khi làm việc.

Lợi thế 1

Hàng tồn kho vật lý với tác động tối thiểu đến hậu cần

Nhân viên được đào tạo và đào tạo thực hiện công việc kiểm kê vào ban đêm và ngày lễ. Vì công việc được hoàn thành trong một thời gian giới hạn, có thể giảm thiểu tác động đến các hoạt động bình thường. Nó đã được sử dụng trong các kho phân phối trong một loạt các lĩnh vực như thực phẩm, hàng linh tinh và quần áo, và đã được đánh giá cao.

Lợi thế 2

Giảm lao động và chi phí bảo đảm nhân sự

Bằng cách thuê ngoài hàng tồn kho, bạn có thể giảm thiểu lao động và chi phí bảo đảm nhân viên. Ngoài ra, bằng cách giảm gánh nặng cho nhân viên, nó sẽ dẫn đến hỗ trợ cửa hàng mạnh mẽ hơn.

Lợi thế 3

Hiện thực hóa hàng tồn kho công bằng của bên thứ ba

Hàng tồn kho vật lý bằng cách thuê ngoài cho phép hàng tồn kho khách quan cao của bên thứ ba. Điều này có hiệu quả trong việc hạn chế việc ghi lại hàng tồn kho không đúng cách, tạo ra văn hóa doanh nghiệp công bằng và đảm bảo độ tin cậy của các con số.

Dịch vụ được đề xuất

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2)個人情報保護管理者
上級執行役員管理本部長 奥田 稔
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6)開示対象個人情報の開示等、第三者提供記録の開示およびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示(「開示等」といいます)に応じます。開示等に応ずる窓口は、お問い合わせいただきました当該部署になります。
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.
(8)個人情報ご提供の任意性について
個人情報をご提供頂くことにつきましてはご本人の同意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合、お問合せに回答できない場合がありますことをご了承下さい。