Cải tạo cửa hàng

Nội dung dịch vụ

<Cải tạo>

旧商品の撤去から、什器の組立・移動、新商品の陳列、プライスカードや販促物の取り付け、棚割表以外の商品と在庫商品の仕分けまで、改装に関わる一連の作業を実施するサービスです。

サービス詳細動画はこちら

Lợi thế 1

Hợp nhất liên lạc thành một công ty

Tập đoàn AJIS có thể thực hiện tất cả các hoạt động liên quan đến đổi mới, từ các cuộc họp trước đến lắp đặt nội thất và trưng bày sản phẩm. Bạn có thể giảm công sức và chi phí cần thiết cho các cuộc họp với nhiều nhà thầu và hợp lý hóa công việc của người phụ trách.

Lợi thế 2

Cải tạo theo kế hoạch

Nếu nó được thực hiện bởi chính nhân viên của chúng tôi, có thể khó thực hiện nó tại nhiều cửa hàng cùng một lúc hoặc trong một khoảng thời gian ngắn do lực lượng huy động. Tập đoàn AJIS, có mạng lưới toàn quốc, có thể ghé thăm bất cứ nơi nào trong cả nước 365 ngày một năm, đồng thời, có thể cải tạo nhiều cửa hàng và hiển thị các cửa hàng mới theo kế hoạch.

Lợi thế 3

Đảm bảo ngày làm việc

Vì có thể làm việc trong giờ làm việc và lúc nửa đêm (trước khi khai trương cửa hàng), không cần thiết phải cung cấp một kỳ nghỉ cho công việc cải tạo. Do đó, nó sẽ làm giảm mất cơ hội bán hàng và ngăn chặn dòng chảy của khách hàng hoàng gia. Với bí quyết thay đổi giá trong quá trình hoạt động, Tập đoàn AJIS có thể thực hiện công việc nhanh chóng và đáng tin cậy trong khi giảm thiểu tác động đến việc mua sắm của khách hàng.

Kết quả giới thiệu

Nó cho phép chúng tôi cải tạo theo kế hoạch trong một khoảng thời gian ngắn mà không nghỉ ngơi từ cửa hàng.

Cho đến bây giờ, công việc cải tạo phải được thực hiện vào ban đêm, và phần còn lại của ngày phải đóng cửa. Trước khi AJIS được giới thiệu, khuôn mặt của bộ phận sản phẩm và trạng thái của cửa hàng hơi khác nhau ... Điều đó không tốt cho hoạt động của chuỗi. Bằng cách hỏi AJIS, công việc sẽ được hoàn thành vào ban đêm và bạn có thể hoàn thành nó theo kế hoạch trong một khoảng thời gian ngắn trong vài ngày liên tiếp. Hầu như không có ảnh hưởng gì đến sàn bán hàng trong ngày, và tôi cảm thấy rằng nó rất có lợi. Nó khá khó khăn để trang trải doanh số đã nghỉ một ngày.

Dịch vụ được đề xuất

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2)個人情報保護管理者
上級執行役員管理本部長 奥田 稔
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6)開示対象個人情報の開示等、第三者提供記録の開示およびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示(「開示等」といいます)に応じます。開示等に応ずる窓口は、お問い合わせいただきました当該部署になります。
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.
(8)個人情報ご提供の任意性について
個人情報をご提供頂くことにつきましてはご本人の同意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合、お問合せに回答できない場合がありますことをご了承下さい。