Phát triển nguồn nhân lực

Vấn đề của khách hàng

Tôi muốn cải thiện đều đặn các kỹ năng của nhân viên cửa hàng theo kế hoạch.

Phân biệt giữa công việc cốt lõi và công việc đặc biệt

Có thể cần phải tách riêng doanh nghiệp lõi cốt lõi và các doanh nghiệp đặc biệt trực tuyến và dành cho các nhân viên cửa hàng đào tạo và cải thiện kỹ năng. Về kinh doanh cốt lõi, người ta thường làm OJT như một phần mở rộng của doanh nghiệp. Tuy nhiên, OJT rất khó thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt được thực hiện không thường xuyên và đòi hỏi kiến thức chuyên môn, và cần có thời gian để nhân viên học công nghệ.

Phải mất thời gian và chi phí để có được công nghệ

Để có được các kỹ năng làm việc chuyên ngành như vậy, Off-JT mời các giảng viên nội bộ và bên ngoài thường là cần thiết. Việc tham gia đào tạo nhóm nội bộ và các hội thảo / lớp học bên ngoài là điển hình, nhưng cần phải loại bỏ công việc hàng ngày, và chi phí đào tạo và thời gian.

Tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi thông thường và cải thiện kỹ năng của bạn

Để phát triển nguồn nhân lực của nhân viên một cách hiệu quả, cũng có một phương pháp tách ra các công việc đặc biệt được thực hiện không thường xuyên và mất nhiều thời gian cho giáo dục như một gia công. Giáo dục nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ cốt lõi thường xuyên giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và cho phép nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ thường xuyên để cải thiện kỹ năng của họ.

AJIS, chúng tôi thay mặt bạn thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khó khăn của OJT. Để biết chi tiết, xin vui lòng xem các trang dịch vụ khác nhau. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2)個人情報保護管理者
上級執行役員管理本部長 奥田 稔
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6)開示対象個人情報の開示等、第三者提供記録の開示およびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示(「開示等」といいます)に応じます。開示等に応ずる窓口は、お問い合わせいただきました当該部署になります。
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.
(8)個人情報ご提供の任意性について
個人情報をご提供頂くことにつきましてはご本人の同意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合、お問合せに回答できない場合がありますことをご了承下さい。