Tại sao nhóm AJIS được chọn

4 lý do để lựa chọn

Loại giải quyết vấn đề

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Chúng tôi tập trung vào các sự kiện của nơi làm việc và xác định các vấn đề của khách hàng. AJIS đã thực hiện một cách tiếp cận giải quyết vấn đề dựa trên nhiều thành tựu và tiếp tục xoay vòng chu trình PDCA với khách hàng để đạt được kết quả.

Công nghệ rắn

CÔNG NGHỆ AJIS

AJIS đã giành được sự tin tưởng của dịch vụ chính xác với công nghệ đáng tin cậy. Chúng tôi sử dụng các phương pháp khoa học để rút ra các quy trình và hành động tối ưu và tiếp tục cải thiện khả năng kỹ thuật của mình như một chuyên gia trong lĩnh vực này.

Nguồn lực dồi dào

TÀI NGUYÊN

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bởi các chuyên gia quen thuộc với công việc tại cửa hàng và có trình độ công nghệ, kiến thức và cách cư xử cao trên cả nước. Chúng tôi có rất nhiều tài sản của con người để đáp ứng linh hoạt nhu cầu của khách hàng.

Mạng

MẠNG

Nhật Bản và ở nước ngoài. Tập đoàn AJIS, có mối quan hệ chặt chẽ với các chuỗi cửa hàng, có một mạng lưới có thể cung cấp một loạt các dịch vụ trên toàn quốc và nước ngoài.

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2)個人情報保護管理者
上級執行役員管理本部長 奥田 稔
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6)開示対象個人情報の開示等、第三者提供記録の開示およびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示(「開示等」といいます)に応じます。開示等に応ずる窓口は、お問い合わせいただきました当該部署になります。
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.
(8)個人情報ご提供の任意性について
個人情報をご提供頂くことにつきましてはご本人の同意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合、お問合せに回答できない場合がありますことをご了承下さい。