Đối tác hỗ trợ tạo sàn bán hàng AJIS nhóm chuyên nghiệp

Bạn muốn tận dụng lợi thế của gia công?

Dành cho chủ bán lẻ
Chúng tôi, AJIS sẽ là một phần của khách hàng và sẽ chịu trách nhiệm về công việc đó!


Sự tin tưởng và chất lượng được hỗ trợ bởi cổ phần số 1 áp đảo trong hàng tồn kho

Đến "sàn bán hàng theo kế hoạch" và "màn hình bán được".
AJIS nhóm chuyên nghiệp, hỗ trợ khách hàng!

Là một công ty hàng đầu về dịch vụ hàng tồn kho

商品棚卸サービスは業界シェア77%(当社調べ)と圧倒的なご支持を頂いております。その数は約2,500社に及び、日本を代表する小売業・流通業の皆さまがエイジスの棚卸をご利用頂いており、卓越した技術と高い精度。その信頼は揺るぎないものとなっています。

Bạn có thể làm gì vì bạn AJIS biết mọi thứ về bán lẻ

補充(品出し)などの日々の業務から棚卸・改装などの定期的で大掛かりな業務など、あらゆる業務をアウトソーシングのサービスとしてご提供しています。店舗を、売場を知り尽くしたエイジスならではの品質と生産性。そしてあるべき売場、陳列のノウハウとディスプレイの工夫。その答えはエイジスにあります!

Khó khăn của việc tiếp tục làm điều đó một mình.
Bạn muốn thay đổi cách bạn nghĩ về gia công?

店舗運営において欠かすことのできない商品の補充や定期的な棚替え。陳列やディスプレイの工夫。でも、こんなことになっていませんか?
「なかなか時間通りに、計画通りに完了できない」
「レジや接客の合間にやらざるを得ず、中途半端な状態が続いている」
「必要な数量が分からないから、発注がアバウトになってしまい無駄な在庫が増える」
売り場の仕事は自前でやるものだと決めつけず、外だしする、代行してもらう。つまりアウトソーシングするという発想の転換をしてみませんか?
我が国の労働生産性はOECD加盟国37カ国中21位です(2019年実績)。一方で上位の欧米各国ではアウトソーシングが進んでおり、当社の祖業である棚卸サービスもアウトソーシング先進国であるアメリカより当社が持ち込みました。
我が国の労働生産性向上には、アウトソーシングへの発想転換が重要であり、当社ではご相談だけでも喜んでお受け致します!Không chỉ chi phí mà còn thay thế chi phí, hoặc thậm chí giảm.
Trên thực tế, nó là một lựa chọn để cải thiện hiệu quả quản lý.

「適正なコスト」で「専門性の高い人材」が
「安定的に供給される」

賃金上昇の中、少人数化やシフトの見直しに苦労されていませんか?人件費が最重要課題という方も多いことでしょう。一方で、採用してもすぐ辞めてしまう、採用と教育の繰り返しに頭を悩ませている方々も多いはずです。しかしながらこの状況が改善の方向に向かうでしょうか。
エイジスにお任せ下さい。適正なコストで専門性の高い人材を安定的に供給いたします。

Đạt được cả kiểm soát chi phí và tăng doanh số

Với sự mong đợi và nhu cầu ngày càng cao của người mua hàng, chìa khóa để tăng doanh số là tiếp tục tạo ra các sàn bán hàng hấp dẫn. Tuy nhiên, mặt khác, các hoạt động cửa hàng hiệu quả như năng suất và giảm chất thải sẽ được yêu cầu.
Hãy yên tâm. AJIS sẽ tham khảo ý kiến của bạn về các phương pháp hiển thị và phương pháp hiển thị cụ thể và sẽ tiếp tục tạo sàn bán hàng mong muốn. Mặt khác, ví dụ, chúng tôi sẽ cải thiện độ chính xác của đơn hàng và loại bỏ hàng tồn kho lãng phí. Quản lý cửa hàng hiệu quả bằng một số lượng nhỏ. Rốt cuộc, giải pháp là AJIS.
Hệ thống thu phí dễ hiểu

Ví dụ, để bổ sung, xe tải / đơn vị xe hơi
Nếu bạn muốn thay đổi kệ, đơn vị gondola / shaku
Tôi sẽ trích dẫn!

Ví dụ 1 <Tên dịch vụ> Bổ sung tập trung

Đơn giá được đặt cho mỗi xe ô tô hoặc xe giỏ có thể làm việc bổ sung.
* Tuy nhiên, đơn giá khác nhau cho từng danh mục, chẳng hạn như "Tạp hóa" và "Đông lạnh". Ước tính sơ bộ trong một tháng sẽ được tính dựa trên số lượng xe trung bình trên mỗi danh mục nhân với số ngày làm việc.
Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo trang giới thiệu "Đặt lại danh mục".

Ví dụ 2 <Tên dịch vụ> Đặt lại danh mục

Đặt đơn giá cho từng gondola tùy theo công việc thay thế kệ theo danh mục sản phẩm sẽ được thiết lập. Ngoài ra, giá sẽ được thiết lập bao gồm các công việc như loại bỏ và làm sạch ngẫu nhiên để thay đổi kệ.
Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo trang giới thiệu "Đặt lại danh mục".

Hãy suy nghĩ và đi bộ với khách hàng của chúng tôi. Tôi muốn trở thành một đối tác như vậy.

Chúng tôi đề xuất và thực hiện một kế hoạch đáp ứng nhu cầu của bạn.

Những điều cần lo lắng và những điều cần cải thiện
Vui lòng nói cho chúng tôi

Trước hết, AJIS khách hàng về các vấn đề, thách thức và những gì họ muốn cải thiện. Dựa vào đó, chúng tôi sẽ xem xét loại giải pháp nào là tốt và loại dịch vụ nào chúng tôi cung cấp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng.

Tổ chức nhóm của bạn

Chúng tôi sẽ xây dựng một hệ thống hợp tác cho từng khu vực. Ví dụ, trong trường hợp thay đổi giá đỡ, một nhóm sẽ phụ trách 4 cửa hàng, ghé thăm cùng một cửa hàng vào cùng một ngày mỗi tuần và hoàn thành phạm vi thay đổi giá trong ngày. Bằng cách thành lập 25 đội, 100 cửa hàng có thể được bảo hiểm và tất cả 100 cửa hàng sẽ là sàn bán hàng mục tiêu trong vòng 1 đến 2 tuần. Có thể chuyển đổi nhanh chóng.

Bạn muốn loại dịch vụ nào?
Bất cứ điều gì. Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi!
Chúng tôi sẽ mô phỏng một lần như so sánh chi phí và hiệu ứng mong đợi.

Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi từ "Liên hệ với chúng tôi". Nếu bạn cho chúng tôi biết mối quan tâm của bạn, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn ngay lập tức.
Hãy yên tâm rằng chúng tôi không khuyến khích bạn mạnh mẽ nếu bạn nghĩ rằng lợi ích cho bạn là nhỏ.

Xin hãy xem các ví dụ về khách hàng đã thực sự giới thiệu nó!
[Hợp tác xã tiêu dùng Miyagi]Xem bên dưới để biết chi tiết < Dịch vụ được đề xuất > Từ
Xin vui lòng xem trang giới thiệu cho mỗi dịch vụ!
↓↓↓↓↓↓↓

Dịch vụ được đề xuất

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2) Quản lý bảo vệ thông tin cá nhân
Giám đốc điều hành Hiroshi Yamane Giám đốc điều hành
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6) Tiết lộ thông tin cá nhân có thể tiết lộ và liên hệ với các câu hỏi
Theo yêu cầu của người được hỏi, thông báo về mục đích sử dụng thông tin cá nhân do Công ty nắm giữ, tiết lộ, chỉnh sửa nội dung, bổ sung hoặc xóa, đình chỉ sử dụng, xóa và đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba (`` tiết lộ, v.v. '') Nó được gọi là). Điểm liên lạc để tiết lộ, vv sẽ là bộ phận phụ trách.
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.