Các tài sản cố định khác nhau thuộc sở hữu của tất cả các công ty

Bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về tài sản của mình không?

"Tôi đã không thể nắm bắt chính xác tài sản cố định."
"Các biện pháp bảo tồn tài sản chưa được thực hiện"
"Tôi muốn quản lý sau khi mua tài sản"
"Tôi muốn cập nhật sổ cái tài sản"
"Kiểm toán của bên thứ ba không đầy đủ đối với tài sản có giá trị cao"

Nội dung dịch vụ

"Hàng tồn kho" với độ chính xác cao và khả năng thực hiện

Đối với hàng tồn kho vật lý phức tạp của tài sản cố định, hãy để lại cho Tập đoàn AJIS, nơi có rất nhiều bí quyết. Tạo nhãn tài sản với mã vạch cho từng mục tiêu tài sản và thu thập dữ liệu. Trích xuất các tài sản không xác định bằng cách liên kết sổ cái tài sản và mã tài sản để làm rõ các tài sản cố định mục tiêu. Hơn nữa, bằng cách sử dụng một thiết bị đầu cuối chuyên dùng để kiểm kê và quét, bạn có thể ngăn ngừa các lỗi tồn kho. Thông tin có thể được phân phối bởi hàng tồn kho bao gồm nhiều thông tin khác nhau như tên tài sản, địa điểm, bộ phận quản lý, người dùng và trạng thái sử dụng.

Lợi thế 1

Hiểu biết chính xác về tài sản cố định

Tình trạng của tài sản cố định đang thay đổi mỗi ngày, chẳng hạn như di chuyển, chuyển nhượng, bán và thanh lý. Bằng cách lấy hàng tồn kho, bạn có thể nắm được trạng thái quản lý như tên tài sản, trạng thái sử dụng, người dùng, vị trí, v.v. và bạn có thể tối ưu hóa việc hiển thị tài sản trong báo cáo tài chính.

Lợi thế 2

Bảo quản tài sản

Hiểu chính xác về tài sản cố định có thể được sử dụng làm cơ sở cho việc mua thay thế và tính toán ngân sách. Điều này tạo điều kiện cho các cuộc điều tra tiếp theo, giúp ngăn ngừa mất mát và trộm cắp và ngăn ngừa mua hàng hóa quá mức.

Lợi thế 3

Hiện thực hóa hàng tồn kho công bằng của bên thứ ba

Hàng tồn kho với tính khách quan cao của bên thứ ba cũng có hiệu quả trong việc ngăn chặn chuyển hướng tư nhân, bán bất hợp pháp và sử dụng bất hợp pháp các tài sản có thể chuyển đổi tiền mặt cao.

Dịch vụ được đề xuất

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2)個人情報保護管理者
上級執行役員管理本部長 奥田 稔
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6)開示対象個人情報の開示等、第三者提供記録の開示およびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示(「開示等」といいます)に応じます。開示等に応ずる窓口は、お問い合わせいただきました当該部署になります。
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.
(8)個人情報ご提供の任意性について
個人情報をご提供頂くことにつきましてはご本人の同意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合、お問合せに回答できない場合がありますことをご了承下さい。