Dịch vụ phân tích khảo sát hoạt động

Ngoài việc điều tra và định lượng thực trạng công việc và công việc, chúng tôi trích xuất các vấn đề và vấn đề tồn tại, cung cấp các tài liệu có giá trị để giải quyết chúng và suy nghĩ với khách hàng để giải quyết các vấn đề.

Sử dụng công nghệ phân tích nghiên cứu tích lũy và bí quyết trong các lĩnh vực khác.

Tập đoàn AJIS được thành lập vào năm 1978 để cung cấp dịch vụ kiểm kê vật lý cho ngành công nghiệp bán lẻ và chuỗi cửa hàng Nhật Bản. Trong số đó, chúng tôi đã tập trung vào việc cải thiện năng suất, đó là điều kiện chất lượng quan trọng nhất của hàng tồn kho vật lý, ngoài việc cải thiện độ chính xác, để cung cấp dịch vụ chất lượng cao với chi phí thấp hơn.
Tinh giản công việc là không thể qua đêm. Bạn chỉ có thể đi từng bước một bằng cách lặp lại nghiên cứu, phân tích và thử nghiệm công việc tại sàn cửa hàng. Một trong những ý tưởng cụ thể của công nghệ phân tích nghiên cứu tích lũy và bí quyết có thể được sử dụng trong các lĩnh vực khác là khảo sát dòng chảy của khách hàng, đó là phân tích khảo sát hoạt động.

Dịch vụ giải pháp toàn diện bao gồm phân tích tổng hợp dữ liệu và tư vấn

Ngoài việc điều tra các điều kiện thực tế của công việc và công việc và định lượng chúng, chúng tôi cũng trích xuất các vấn đề và vấn đề tồn tại và cung cấp các tài liệu có giá trị để giải quyết chúng, cùng với khách hàng của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề. suy nghĩ

Ngoài việc làm tại các cửa hàng, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và phân tích ở nhiều nơi như nhà dưỡng lão, kho phân phối, bộ phận sản phẩm của trụ sở, v.v., và có một hồ sơ theo dõi cải tiến. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ giải pháp toàn diện bao gồm phân tích và tư vấn lấy mẫu dữ liệu, bao gồm lấy mẫu khảo sát và thiết kế giáo dục tùy theo yêu cầu của khách hàng, từ lựa chọn phương pháp khảo sát và thiết kế khảo sát theo mục đích như phương pháp lấy mẫu công việc và phương pháp quan sát liên tục. Tôi sẽ.

Vui lòng để AJIS làm ơn cho tôi biết.

Nếu bạn gặp vấn đề như "Tôi không biết nguyên nhân của công việc không hoàn thành" hoặc "Năng suất không cải thiện như mong đợi mặc dù công việc khó khăn tại trang web", vui lòng liên hệ với chúng tôi. Cho tôi xin!

"Xử lý thông tin cá nhân"
(1) Tên hoặc tên của nhà điều hành kinh doanh
AJIS Co., Ltd.
(2)個人情報保護管理者
上級執行役員管理本部長 奥田 稔
(3) Mục đích sử dụng
Để trả lời các cuộc điều tra.
(4) Về việc cung cấp cho bên thứ ba
Thông tin cá nhân có được sẽ không được cung cấp cho bên thứ ba ngoại trừ theo luật.
(5) Giao hàng xử lý
Chúng tôi không thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân có được.
(6)開示対象個人情報の開示等、第三者提供記録の開示およびお問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供の停止ならびに第三者提供記録の開示(「開示等」といいます)に応じます。開示等に応ずる窓口は、お問い合わせいただきました当該部署になります。
(7) Thu thập thông tin cá nhân bằng phương pháp mà người đó không thể dễ dàng nhận ra
Chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin truy cập thu được bằng cách sử dụng công nghệ cookie và đèn hiệu web.
(8)個人情報ご提供の任意性について
個人情報をご提供頂くことにつきましてはご本人の同意です。ただし、個人情報を提供頂けない場合、お問合せに回答できない場合がありますことをご了承下さい。