Loading...

AJISAJIS

การสนับสนุนการค้าปลีกระดับแนวหน้าจากญี่ปุ่นสู่เอเชีย

AJIS ริเริ่มการบริการตรวจนับสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพในเอเชียมากว่า 40 ปี และเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดแก่ผู้ค้าปลีกจากทุกประเทศในเอเชีย

AJIS

ประสบการณ์กว่า 40 ปี

ก่อตั้งในปี พ.ศ.2521 -

AJIS ก่อตั้งขึ้น
ในฐานะบริษัทที่ให้บริการตรวจนับสินค้าคงคลัง
แบบมืออาชีพแห่งแรก
ในญี่ปุ่น

การขยายตัวทั่วโลก
และ
การสนับสนุนที่หลากหลาย
2536 -

ขยายธุรกิจ
การตรวจนับสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพ
อย่างรวดเร็ว
ด้วยการอุทิศตน
เพื่อคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ตั้งเป้าหมายสู่
บริษัทชั้นนำ
ด้านการค้าปลีกในเอเชีย
2554 -

มุ่งสู่การเป็น
ผู้นำในเอเชีย

มากกว่า 40 ปีแห่งความไว้วางใจและการบริหารจัดการคุณภาพสูงที่พิสูจน์แล้ว

พันธมิตรที่ให้บริการสนับสนุนที่ดีที่สุดแก่ผู้ค้าปลีกชั้นนำในเอเชีย

AJIS เริ่มให้บริการตรวจนับสินค้าคงคลังแบบมืออาชีพในเอเชีย AJIS มีโซลูชันการสนับสนุนการค้าปลีกระดับแนวหน้าซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาร้านค้าในเครือ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ต้นทุนผู้ค้าปลีกลดลง
= กำไรของผู้ค้าปลีกเพิ่มขึ้น

ขยายบริการสนับสนุนการค้าปลีกอย่างต่อเนื่อง

บริการค้าปลีกที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่า 30รายการ

ลูกค้า

มากกว่า2470บริษัท

สำนักงานขายของ AJIS ตั้งอยู่ในหลายประเทศในเอเชีย

สำนักงาน100แห่งในเอเชีย

AJIS CO., LTF. (4659.T) สำนักงานใหญ่ในชิบะ ประเทศญี่ปุ่น www.ajis.jp

ติดต่อเรา